• I teorien skal det nye nødnettet Tetra sørge for at brann, politi og helse kan kommunisere uten å bli avlyttet av andre. Her to av etatene på en jobb i Grimstad. FOTO: Baard Larsen

Nødnett-kode havnet på avveie

En kode på avveie hos Agder-politiet betyr at sambandsutstyr til bruk for det nye nødnettet må inn til politiets it-avdeling.