• Arly Erkleiv, beboer og styreleder i Venneslamoen borettslag, sier at beboerne i Torsbyvegen 3C ikke føler seg trygge. Branntekniske rapporter har avslørt alvorlige feil og mangler, som øker risikoen ved brann. Her i trappeoppgangen, eneste rømningsvei for beboerne. FOTO: Henrik Ihme

Mener boligblokk i sentrum er brannfelle

Brannkonsulenter har avdekket flere bygningsfeil av «uakseptabel risiko» i Torsbyvegen 3C i Vennesla sentrum. Blokken ble ferdigstilt i 2009 – og beboerne har ant fred og ingen fare.