• Johan Jørgen Fossli er daglig leder i renovasjonsselskapet for Lillesand og Birkenes, LiBir. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Vil øke mottak fra 2.000 tonn til 40.000 tonn lettere forurenset masse i året

— Vi har en tillatelse til å ta i mot 2000 tonn lettere forurenset masse. Det begynner å bli snaut, sier Johan Jørgen Fossli.