• Maske må til når Kåre Melhus skal utendørs. Asken og støvet gjør det tungt, og farlig, å puste. FOTO: Kåre Melhus

Medielærer i vulkanrammet område i Indonesia

Kåre Melhus har havnet midt i et større vulkanutbrudd på Indonesia. Vulkanen Mount Velud har allerede krevd flere menneskeliv.