Full miljøsanering hindres av flytrafikken

Forsvarsbygg vil ikke gjennomføre full miljøsanering av Gimlemoen skyte— og øvningsfelt i år. Årsaken er hensynet til lufttrafikken.