• Sykehusforsker Marthe Lauvsnes ved Sintef har avdekket at sykehuset bruker poliklinikkene svært lite effektivt. FOTO: Thor Nielsen/SINTEF

Slik kan sykehuset fjerne ventelistene

Sørlandet sykehus kunne fjernet ventelistene dersom poliklinikkene hadde blitt unyttet maksimalt.