• Kartet viser de 11 alternativene, fordelt på tre korridorer, Statens vegvesen har utredet for ny E 39 på strekningen Volleberg på grensen mellom Songdalen og Søgne og Døle bru i Mandal. FOTO: Statens vegvesen/Kartverket

Derfor er billigst best gjennom Søgne

Statens vegvesen har utredet 11 alternativer for firefelts E 39 gjennom Søgne. Men valget var enkelt; billigst er best.