• Veivesenet anslår at mellom 50 og 100 tonn stein og steinblokker raste ut fra fjellet Einang i Valle onsdag morgen. Steinene ble liggende i kanten av den indre bygdeveien mellom Valle sentrum og riksvei 9. FOTO: Johs. Bjørkeli

Stein raste ned ved riksvei 9

Mellom 50 og 100 tonn stein havnet delvis i veien etter ras ved Einang onsdag morgen.