• Hans Fredrik Grøvan mener regjeringens håndtering av konvertitter er i strid med menneskerettighetene. FOTO: Torstein Øen

- Brudd på asylavtalen

KrF tar kirkeasylsaken opp med regjeringen.