• Heggdal tar med Fædrelandsvennen ned i skolens kjeller. Lange betongkorridorer, eller kulverter, strekker seg under grunnen, med lange sjakter opp som leder inn i klasserommene. Heggdal forklarer at luften ledes inn fra utsiden, uten noen videre regulering av luftinnstrømmingen. - Om sommeren strømmer varm luft inn, uten mulighet for å kjøle luften ned. Det kan bli veldig varmt. FOTO: Henrik Ihme

Oddemarka, Karuss og Holte skole fikk ventilasjonssystem som ikke fungerer

Ventilasjonssystemet som politikerne i Kristiansand bestemte at Oddemarka, Karuss og Holte skole skulle ha, er blitt en plage for ansatte og elever på skolen.