Kortsperre for å unngå svindel

Som første bank i landet lanserte Handelsbanken for å få uker siden en såkalt regionsperre på sine bankkort.

KRISTIANSAND: Regionsperren hindrer bruk fra de delene av verden som kunden har lagt inn sperre mot.

– Fordelen er at dersom man ikke skal til Australia, så kan man sperre for bruk fra Australia, sier banksjef Arild Andresen i Handelsbanken, til fvn.no.

Dermed blir det ikke mulig å gjøre transaksjoner fra kortet i områder som er sperret. Den nye tjenesten var på plass for bankens kunder for få uker siden, og administreres gjennom nettbanken.

– Man legger inn sperring med et enkelt tastetrykk i nettbanken. Har man reist til USA og glemt å åpne opp for USA, så kan man enkelt gå inn i nettbanken eller ringe sperretjenesten for å åpne opp regionen, sier kundeansvarlig i banken, Lisbet Tellefsen, til fvn.no.

Det er firmaet EDB som har utviklet den nye sperretjenesten. En av årsakene til at tjenesten nå innføres er å hindre svindelforsøk fra andre steder på kloden.

– Problemet er at svindelforsøk ikke nødvendigvis skjer fra området kortet har vært i bruk, men fra helt andre steder i verden, sier Wiljar Nesse, konserndirektør for Bank og Finans i EDB i en pressemelding.