Kortsperre for å unngå svindel

Som første bank i landet lanserte Handelsbanken for å få uker siden en såkalt regionsperre på sine bankkort.