• Det kan bli lange køer med sommertrafikk.

Mye trafikk og mange ulykker

Sommerturister fyller opp de sørlandske veier og det fører til utfordringer.