Slik skal Helse Sør-Øst spare penger

Har bedt helseforetakene om krafttak.