Kilder: Fred Koch forklarer i Fædrelandsvennen 21. april hvordan det går an å legge på seg minst 30 kg på mindre enn 9 md. Det er nesten ikke grenser hva man kan få til uten såkalt bol. Koch forteller videre om de mange som strever hardt hver eneste dag, uten doping, og attpåtil blir mistenkeliggjort. Koch har også observert at jeg i mitt innlegg 9. april henviser til medisinsk personell som dokumentasjon for undersøkelser av dopproblemet. Videre gir han uttrykk for at det hadde vært «morsomt» å treffe noen av disse. Jeg må for ordens skyld gjøre oppmerksom på at dette er ressurspersoner som i sitt daglige virke har viktige vitenskapelige stillinger og dermed ikke ser problematikken på samme måte som Koch.Siden Fred Koch, og kanskje andre, ikke finner statistikk og informasjon som er relevant om problemet, skal jeg hjelpe. Forståelig nok kan jeg ikke sitere hver uttalelse i avisen, men jeg oppgir gjerne brukte kilder.Disse er: Professor Egil Haug ved hormonlaboratoriet på Aker Universitetssykehus.Dag Sørum, psykolog ved ruspoliklinikken på Ullevål universitetssykehus.Førsteamanuensis Ståle Pallesen ved Institutt for samfunnspsykologi.Bjørn Barlands doktoravhandling om doping, kropp og kultur.Androlog Kenneth Purvis, leder for Andrologisk senter AS i Oslo.Kochs avsnitt om kosttilskudd skulle egentlig vært forbigått i stillhet. Men jeg nevner likevel hva Antidoping Norge skriver i sitt hefte om dop:«Dopingmisbrukere har ofte en rigid diett. Det er ekstremt viktig hva som spises, og til hvilken tid det spises. Ulike typer kosttilskudd er også en viktig del av dietten.»«Rent treningssenter» er et program som Antidoping Norge har utarbeidet med sikte på opplæring av ansatte ved treningssentre. Dette tar bl.a. for seg dopingkontroller som er velkjente og effektive i kampen mot doping. Innlegget er forkortet. Red. Steinar JensenKristiansand