Johannes 16,5-15Johannes-skriftene i Det nye Testamente taler om en som kalles Talsmannen. I dagens tekst møter vi ham. Det er et annet navn på Den hellige ånd. I dagens tekst kalles han også sannhetens ånd. Du er kanskje blant dem som ikke riktig forstår dette med Den hellige ånd? Bak dette ord ligger et gresk ord som betyr det samme som det latinske ordet advocatus. Hva en moderne advokat er vet vi. Det som skjuler seg bak de gamle greske og latinske titlene, var kanskje ikke akkurat det samme som vi forstår med en moderne advokat. Men likevel, tittelen sier at det er en som er tilkalt for å hjelpe i en bestemt situasjon. Det er dette som er Den hellige ånds oppgave. Han skal veilede til hele sannheten, heter det. På den måten blir han en slags coach eller mentor, en livsveileder. Ikke slik at enhver innskytelse skal oppfattes som Åndens veiledning. Han skal levendegjøre Jesu forkynnelse, og veilede gjennom den undervisning vi har fra Jesus og apostlene i Skriften.Hallvard Hagelia