633 millioner mer til asyl- og utlendingssaker

Regjeringen vil bruke 633 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjettert, blant annet for å møte den sterke veksten i asylankomst til landet.