Påhengstyverier på Vanse

Det er stjålet påhengsmotorer fra minst seks båter i Vanse.