På vei ut av sofaen

Én enkelt meningsmåling gir få svar. Summen av alle forteller ganske mye.