Traktorbonde dømt for fyllekjøring

Gjennomførte høyslåtten med 1,95 i promille.