• FOTO: Torstein Øen

Nedbemanning i Color Line

Tillitsvalgt blant de landansatte i Kristiansand, Laila Gundersen, er bekymret etter melding om nedbemanning i Color Line. Inntil 20 årsverk kan forsvinne i Kristiansand.