• Knut Fjeldstad FOTO: Knut Fjeldstad

Sjekker gamle strømmålere

Har du en gammel måler i huset, kan du komme til å få en vesentlig høyere strømregning framover.