• TILSYN: Én koordinator ved hver ungdomsskole i Kristiansand får ansvar med å tilrettelegge for aktivitet i midttimene. Lærere skal kontrollerende tilsyn. Her fra Oddemarka skole. FOTO: FRODE LINDBLOM

Må trimme i storefri

Tilbudet om ekstra gymtimer i ungdomsskolen i Kristiansand fjernes. Nå skal elevene trimme en halv time i storefri.