• NYE TILBUD: For å bedre pasientbehandlingen vil Sørlandet sykehus HF opprette flere nye enheter. FOTO: Arkivfoto

Sykehuset vil ha egen hoftebrudd-enhet

Sørlandet sykehus HF ønsker å utrede tre nye pasienttilbud i Agder. Deriblant en enhet for eldre med brudd.