• HØYESTERETT: Statsadvokat Dennis Danielsen (t.h.))ba Høyesterett opprettholde den normale praksis om ubetinget fengselsstraff ved vold mot politiet da han prosederte for rikets øverste dommere i går. Til venstre står forsvareren, advokat Erik Keiserud. Bakerst ved dommerbordet justitiarius Tore Schei. FOTO: HALLGEIR OFTEDAL

Vant frem i Høyesterett

En 19 år gammel jente fra Arendal fikk samfunnsstraff i stedet for ubetinget fengsel etter vold mot politiet.