• FOTO: Torstein Øen

Helt slutt for kildevann fra CB

I flere måneder har kildevannsuttaket ved Kilden vært ute av drift. Nå er det bestemt at det ikke kommer i drift igjen.