• Rune Rosseland er kommunens strømsparer. FOTO: Lars Hoen

Flere kommuner slår av lyset

Regjeringen bruker 10 millioner kroner på å lære norske kommuner å slå av lys og skru ned varmen. I Kristiansand er en egen strømsparer ansatt.