• DÅRLIG: Flere riksveier på Sørlandet har sett like dårlige ut som denne i mange år. FOTO: Kristin Ellefsen

Veivesenet uten kontroll

Halvparten av drifts— og vedlikeholdsarbeidet på norske veier får stryk. Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har så dårlig kontroll at de ikke vet hva som skjer.