Jeppestøl trekker seg som øverste leder

Gunnar Jeppestøl trekker seg som øverste leder for Pinsebevegelsen.