• FOTO: Lars Hoen

Kristiansand kapell blir livssynsnøytralt

I nyrestaurerte Kristiansand kapell skal korset bare hentes fram når pårørende ønsker det.