• UENIGE: Fra venstre: Fylkesformann i Vest-Agder FpU, Helene Bjerke Fredheim. Til høyre: Hanna Aase, prosjektleder for KvinneGründerDagen.

- En bjørnetjeneste å fjerne kvinnedagen

Hanna Aase, prosjektleder for KvinneGründerDagen, reagerer på at fylkesformann i Vest-Agder FpU ønsker å avskaffe kvinnedagen.