• FOTO: MMS Leserfoto

Gartneriets tak raste sammen

Den tunge snøen ble for mye for drivhustaket til kommunens gartneri på Valhalla på Lund.