Regjeringen konkluderer om Forsvaret i mars

I mars kommer regjeringen med sine konklusjoner om Forsvarets framtid de neste fire årene. Innen da må de ta stilling til bruk av MTB-ene, nedlegging av baser og kvinnelig verneplikt.