• FOTO: Tormod Flem Vegge

Les talene fra fakkeltoget

Her kan du lese talene til sykehusdirektør Jan-Roger Olsen og hovedtillitsvalgt for legene, Egil Hagen.