– Oppmerksom på problematikken

Fengselsprest i Arendal fengsel Øyvind Ødegård sier betjenter og andre i nær relasjon til innsatte skal være ekstra på vakt mot personer man mistenker for å ha suicidale trekk.