• FÅR KVINNER: Fengselsleder lokalt på Evje, Margit Kise vil få flertall av kvinnelige ansatte rundt påsketider. Her fotografert like før åpningen i desember. FOTO: Johs. Bjørkeli

Kvinneflertall i nytt Evje-fengsel

Lange soningskøer gjør at fengselet på Evje vil få kvinneflertall rundt påsketider i år. Per i dag er det ingen kvinner i fengselet.