Stjal fra vaktmesterbod

En kvinne (40) er tiltalt for flere tyverier.