ARENDAL: Hesteeieren er dømt til 7.000 kroner i bot og 10.000 kroner i erstatning, melder agderposten.no .

Hendelsen skjedde på Holt i juni i fjor. Nilsens åtte år gamle elghund ble skutt under søk etter skadet elg. Hesteeieren hadde kort tid i forveien opplevd at en hund hadde skambitt varmblodstraveren Speedy James, og var derfor på vakt da han tidlig om morgenen 9. juni i fjor hørte hundeglam ved gården.

Han har i ettertid beklaget at han skjøt hunden, men godtok ikke boten han ble ilagt. Han møtte i Aust-Agder tingrett, med der ble boten stadfestet. Retten fant ikke formidlenden omstendigheter ved hans handlemåte.

Retten mente han hadde andre utveier for å hindre et mulig hundeangrep. Hestene var inne i stallen og retten mente de derfor ikke var i direkte fare. De mente også at det var mulig å skremme vekk hunden med et skremmeskudd. På bakgrunn av dette kom retten derfor frem til at han hadde foresett om å drepe hunden.