– Vi må kunne samle oss om at ansatte i ambulanseavdelingen ved Sørlandet sykehus ikke skal utsettes for sjikane, vold eller trusler, sier Lars Vereide. – Vi må kunne samle oss om at ansatte i ambulanseavdelingen ved Sørlandet sykehus ikke skal utsettes for sjikane, vold eller trusler, sier Lars Vereide. Foto: Kjartan Bjelland

Frykter for egen sikkerhet på jobb