Høyres gruppeleder i Lindesnes kommunestyre, Janne Fardal Kristoffersen, på tomta der framtidas helsehus på Orelunden skal komme. Hun, som resten av politikerne, er sterkt kritisk til hvordan prosjektet så langt har blitt behandlet. Høyres gruppeleder i Lindesnes kommunestyre, Janne Fardal Kristoffersen, på tomta der framtidas helsehus på Orelunden skal komme. Hun, som resten av politikerne, er sterkt kritisk til hvordan prosjektet så langt har blitt behandlet. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Sterk kritikk av helsehus-planer