Hakekorsflagg og koranbrenning på Europakonferansen

foto