Slipper å sone i fengsel for ildspåsettelse i høyblokk