• VERNEVERDIG: Stablesteinsmuren på begge sider av veien gjør det vanskelig å få to kjørefelt på hele veistykket mellom Møglestu og Viadukten. FOTO: Hans Jacob Brekke

- Planen er lite realiserbar

Statens vegvesen mener den vedtatte reguleringsplanen for gjenåpning av fylkesvei 402 kan føre til farlige trafikksituasjoner.