• FOTO: Johs. Bjørkeli

Lover å sikre Urdeviki

Det er ikke satt av en eneste krone til rassikring av riksveier på Agder i vegvesenets forslag til statsbudsjett 2012. Likevel lover Vegvesenet at rasstedet skal sikres.