• Denne tuben er stridens kjerne.

- Dette er molboland

Krever at ordføreren tar fatt i havnestriden