• Brøytebilen som ble tatt av ras søndag, er hevet ut av Gyavatnet. FOTO: Hans E. H. Jacobsen

Brøytebilen er hevet

Brøytebilen som ble tatt av ras søndag, er hevet ut av Gyavatnet.