• BALLET PÅ SEG: Jens Richard Andersen (th) ble leid inn som advokat i konfliktemn mellom Fjord Line og Kristiansand havn. Etter hvert som saken utviklet seg, steg også utgiftene. Tidligere havnedirektør Stein Haartveit (tv), mente det var vanskelig å forutse at de til slutt ville bruke så store beløp på advokatregninger. Her fra lagmannsretten i 2011. FOTO: Kjetil Reite

450.000 i gebyr for ulovlig anskaffelse

Kristiansand havn kjøpte advokattjenester for 4,8 millioner i striden med Fjord Line uten å lyse de ut på anbud. Nå får de gebyr for å ha handlet grovt uaktsomt.