• Arvid Grundekjøn (H) og Jørgen Kristiansand (KrF) i Atp-utvalget. Til høyre fylkesordfører og leder av Atp-utvalget Terje Damman (H). Foto: Lars Hoen FOTO: Lars Hoen

Skeptisk til at bompenger skal finansiere buss

Flertallet i Areal— og transportplanutvalget for kristiansandsregionen er svært skeptisk til at bompenger skal finansiere kollektivløsninger.