Kan ha funnet skipsvrak fra vikingtiden

Dykkere på Sørlandet har funnet gjenstander som kan stamme fra vikingtiden. Det kan være snakk om et av Norges eldste vrakfunn.