• FOTO: Torstein Øen

Lover fortgang om tankanlegg

Fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) vil gripe inn for å få fortgang i planene om nytt tankanlegg i Kristiansand havn.